Gespecialiseerd in oedeemfysiotherapie en oncologiefysiotherapie met persoonlijke aandacht voor uw klachten op het gebied van lymfoedeem, lipoedeem en klachten als gevolg van kanker zoals pijn, vermoeidheid, mobiliteit-, spierkracht- en conditieverlies  

Vanaf 26 juni 2021 is het dragen van een mondkapje niet overal meer verplicht.  Bij de individuele behandelingen in de behandelkamer is 1,5 meter afstand houden niet altijd mogelijk en zal de fysiotherapeut in voorkomende gevallen wel een mondkapje en/ of andere persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) dragen en u ook vragen een mondkapje te dragen (deze wordt dan  verstrekt door uw fysiotherapeut). Tijdens training/revalidatie in de oefenzaal is een mondkapje niet nodig als de 1,5 m gewaarborgd kan blijven. Het staat u vrij om, als u zich hierbij prettiger voelt, hier alsnog een mondkapje te dragen. Uiteraard blijven de hygiënemaatregelen (desinfecteren bij binnenkomst) en de onderstaande gezondheidscheck opgesteld door de Rijksoverheid wel van kracht:


Gezondheidscheck coronavirus

U krijgt een aantal vragen over uw gezondheid als u bijvoorbeeld naar een tandarts of fysiotherapeut gaat. Bij 1 keer ‘ja’ op een vraag blijft u thuis of zegt u de afspraak af. 

Vragen gezondheidscheck

1. Had u de afgelopen 24 uur last van 1 van de volgende klachten?

  • U bent verkouden (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn).
  • U hoest.
  • U bent benauwd of kortademig.
  • U heeft verhoging of koorts.
  • U ruikt en/of proeft plotseling niets meer, maar uw neus is niet verstopt. 

2. Heeft u corona?

  • Is dit vastgesteld met een coronatest? Dan hoort u van de GGD wanneer u weer naar buiten kunt.

3. Heeft uw huisgenoot milde coronaklachten én koorts?

4. Heeft uw huisgenoot milde coronaklachten én benauwdheidsklachten?

5. Heeft u een huisgenoot met corona?

6. Bent u in quarantaine omdat u:

Geen afspraak bij ‘ja’

Bij 1 keer ‘ja’ op de vragen maakt u geen afspraak. Of u zegt de afspraak af. (Bron: Rijksoverheid.nl) 


4 mei 2020

Als gevolg van het Corona/Covid 19- virus heeft Fysio LiifS een aantal weken de deuren moeten sluiten en was er alleen via video- of telefonisch een consult mogelijk. Inmiddels hebben alle fysiotherapeuten begin mei, via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), groen licht gekregen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om weer aan het werk te gaan.


De fysiotherapeutische zorg is afgelopen maanden behoedzaam en stapsgewijs opgeschaald. Dit gaat gepaard met nieuwe huis-, hygiëne- en voorzorgsmaatregelen om zo veilig mogelijk te werken en in bepaalde gevallen persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken.

Patiënten kunnen, alleen op afspraak, weer naar de praktijk komen. 

Er gelden nieuwe huisregels:

- Wij vragen u om in ons pand, in de wachtruimte, in de behandelruimtes en oefenzaal een mond/neusmaskers te dragen. 

- De nieuwste huis- en hygiëneregels treft u op een poster bij binnenkomst van de praktijk. Alleen ingang via voorzijde pand (aan de Thialfweg) en daar treft u de nieuwe wachtkamer!

- Neem de algemene richtlijnen van het RIVM m.b.t. handhygiëne, hoesten/ niezen in de elleboog, gebruik papieren zakdoeken in acht om verspreiding van het virus te voorkomen.

Op de dag van behandeling verdienen de volgende 4 punten extra aandacht!

1: Blijf thuis als u één of meerdere van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).

2: Blijf thuis als u de afgelopen 24 uur klachten (Covid19/corona) klachten heeft gehad.

3: Blijf thuis als huisgenoten/gezinsleden koorts hebben (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.

4: Blijf thuis als er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona is vastgesteld of als u bij iemand bent geweest met corona?  

Bel dan de praktijk!! 06-18 33 43 51 Bovenstaande geldt ook voor AAN HUIS BEHANDELINGEN!

Kom het liefst alleen, indien nodig laat u brengen of halen..

- Kom kort voor het afgesproken tijdstip en neem plaats is de (nieuwe) wachtkamer en blijf niet langer dan noodzakelijk in het pand. U wordt opgehaald uit de wachtkamer.

- We geven geen handen.

- Bij binnenkomst en verlaten pand uw handen desinfecteren.

 - Gebruik van het toilet alleen in overleg mogelijk.

- Uw fysiotherapeut heeft handhygiëne altijd hoog in het vaandel staan. Ook worden aangeraakte oppervlaktes (o.a. deurkrukken, behandelbanken en gebruikte materialen) extra gereinigd. 

- Indien noodzakelijk zal uw fysiotherapeut persoonlijke beschermingsmaatregelen dragen, zeker als dit binnen 1,5 meter is: mondkapje, bril en handschoenen. Mogelijk wordt u ook gevraagd een mondkapje te dragen. Deze wordt dan door uw fysiotherapeut verstrekt. Zeker bij mensen met een chronische of oncologische aandoening, waarbij eventueel een verhoogd risico is, zal hiervoor gekozen worden (aanvullend advies Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie en Oncologie, NVFL).

- NEEM EEN BADLAKEN MEE!

-  De oefenzaal is niet vrij te gebruiken! Indien u onder begeleiding van uw fysiotherapeut gebruik maakt van de oefenzaal gelden hier ook strenge hygiënemaatregelen: kom in sportkleding, neem een eigen handdoek en flesje water mee. Desinfecteer gebruikte oppervlaktes  en materialen (u wordt mogelijk gevraagd handschoenen te dragen). Ook hier proberen we 1,5 m werkafstand te houden.

- Telefonisch consult of videoconsult blijft mogelijk en heeft soms de voorkeur.

Indien er aanpassingen of veranderingen afgekondigd worden door de overheid, het RIVM of het KNGF dan zullen deze zo snel mogelijk met de patiënten/cliënten gedeeld worden en via de website en Facebook vermeld worden.