Gespecialiseerd in oedeemfysiotherapie en oncologiefysiotherapie met persoonlijke aandacht voor uw klachten op het gebied van lymfoedeem, lipoedeem en klachten als gevolg van kanker zoals pijn, vermoeidheid, mobiliteit-, spierkracht- en conditieverliesGroen licht!!     

Fysiotherapeuten hebben, via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), groen licht gekregen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om weer aan het werk te gaan.

De fysiotherapeutische zorg zal  “behoedzaam en stapsgewijs” worden opgeschaald. Dit gaat gepaard met nieuwe huis-, hygiëne- en voorzorgsmaatregelen om zo veilig mogelijk te werken en in bepaalde gevallen persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken.

Per 4 mei kunnen patiënten, alleen op afspraak, weer naar de praktijk komen. 

Er gelden nieuwe huisregels:

- De nieuwste huis- en hygiëneregels treft u op een poster bij binnenkomst van de praktijk. Alleen ingang via voorzijde pand (aan de Thialfweg) en daar treft u de nieuwe wachtkamer!

- Neem de algemene richtlijnen van het RIVM m.b.t. handhygiëne, hoesten/ niezen in de elleboog, gebruik papieren zakdoeken in acht om verspreiding van het virus te voorkomen.

Op de dag van behandeling verdienen de volgende 4 punten extra aandacht!

1: Blijf thuis als u één of meedere van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).

2: Blijf thuis als u de afgelopen 24 uur klachten (Covid19/corona) klachten heeft gehad.

3: Blijf thuis als huisgenoten/gezinsleden koorts hebben (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.

4: Blijf thuis als er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona is vastgesteld of als u bij iemand bent geweest met corona?  

Bel dan de praktijk!! 06-18 33 43 51 Bovenstaande geldt ook voor AAN HUIS BEHANDELINGEN!

- Kom het liefst alleen, indien nodig laat u brengen of halen..

- Kom kort voor het afgesproken tijdstip, neem plaats is de (nieuwe) wachtkamer en blijf niet langer dan noodzakelijk in het pand. Gemserfysio en Fysio LiifS hebben de behandeltijdstippen op elkaar afgestemd om te voorkomen dat er teveel mensen in dezelfde ruimte zijn. U wordt opgehaald uit de wachtkamer.

- We geven geen handen.

- Bij binnenkomst en verlaten pand uw handen desinfecteren.

 - Gebruik toilet alleen in overleg.

- Uw fysiotherapeut heeft handhygiëne altijd hoog in het vaandel staan. Ook worden aangeraakte oppervlaktes (o.a. deurkrukken, behandelbanken en gebruikte materialen) extra gereinigd. 

- Indien noodzakelijk zal uw fysiotherapeut persoonlijke beschermingsmaatregelen dragen, zeker als dit binnen 1,5 meter is: mondkapje, bril en handschoenen. Indien nodig wordt u ook gevraagd een mondkapje te dragen. Zeker bij mensen met een chronische of oncologische aandoening, waarbij mogelijk een verhoogd risico is, zal hiervoor gekozen worden (aanvullend advies Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie en Oncologie, NVFL).

- NEEM EEN BADLAKEN MEE!

-  De oefenzaal is niet vrij te gebruiken! Indien u onder begeleiding van uw fysiotherapeut gebruik maakt van de oefenzaal gelden hier ook strenge hygiënemaatregelen: kom in sportkleding, neem een eigen handdoek en flesje water mee. Desinfecteer gebruikte oppervlaktes  en materialen (u wordt mogelijk gevraagd handschoenen te dragen). Ook hier proberen we 1,5 m werkafstand te houden.

- Telefonisch consult of videoconsult blijft mogelijk en heeft soms de voorkeur.

  •  

Onder het tabblad 'NIEUWS' vindt u het laatste nieuws over actuele maatregelen. 


Fysio LiifS is een kleinschalige, gespecialiseerde praktijk in oedeemfysiotherapie en oncologiefysiotherapie. Fysio LiifS beschikt als enige praktijk in Heerenveen e.o., naast een oedeemfysiotherapeut, over een geregistreerde oncologiefysiotherapeut en behandelt klachten op het gebied van lymfoedeem, lipoedeem, pijn, bewegingsbeperking, litteken -en fascieverkleving, vermoeidheid en andere klachten die mensen ondervinden als gevolg van kanker of de behandeling ervan. Daarnaast biedt Fysio LiifS een persoonlijk oncologisch trainingstraject aan om uw energie, conditie en kracht te verbeteren zowel tijdens als na uw adjuvante behandeling. Uiteraard kunt u bij Fysio LiifS ook terecht voor reguliere/algemene fysiotherapie. 


Fysio LiifS voor fysiotherapie met de puntjes op de ii!


 Fysio LiifS

Thialfweg 17

8441PV Heerenveen

Bel of Whatsapp: 06-18 33 43 51


U wordt behandeld door Sibrecht Spijkstra (BIG-nr 19035079704) en staat in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie (KRF NL) geregistreerd als algemeen fysiotherapeut, oedeem- en oncologiefysiotherapeut. 


Bovendien is Sibrecht geregistreerd bij ONCONET om oncologische trainingen te verzorgen zowel tijdens als na de chemotherapie/radiotherapie of andere adjuvante behandelingen.