Gespecialiseerd in oedeemfysiotherapie en oncologiefysiotherapie met persoonlijke aandacht voor uw klachten op het gebied van lymfoedeem, lipoedeem en klachten als gevolg van kanker of de behandeling ervan zoals pijn, vermoeidheid, littekenverkleving, mobiliteit-, spierkracht- en conditieverliesTarieven:

Fysio LiifS heeft contracten met de meeste verzekeraars. Bent  u voor fysiotherapie aanvullend verzekerd dan worden deze behandelingen rechtstreeks vergoed door uw verzekeraar. *

Bij kinderen tot 18 jaar geldt dat de eerste 18 behandelingen voor fysiotherapie worden vergoed uit de basisverzekering. Dit geldt per indicatie.

Voor aandoeningen die voorkomen op "de chronische lijst fysiotherapie"   is altijd een verwijzing nodig, evenals voor behandelingen aan huis. Bij een chronische aandoening worden de eerste 20 behandelingen vergoed uit uw aanvullende verzekering, mits deze toereikend is. Vanaf de 21e behandeling vindt vergoeding plaats uit de basisverzekering. Hierbij wordt mogelijk eerst het wettelijk eigen risico nog door de verzekeraar bij u in rekening gebracht.

 

* Bent u niet voor fysiotherapie verzekerd of verzekerd bij een verzekeraar waar wij geen contract mee hebben of heeft u het maximaal aantal behandelingen, die vanuit uw  aanvullende verzekering (AV) worden vergoed, bereikt? Dan gelden de praktijktarieven (zie onder) welke via een factuur bij u in rekening worden gebracht. Bent u in een jaar voor verschillende klachten behandeld of elders behandeld geef dit dan door aan uw fysiotherapeut. Bij een eerste afspraak worden zowel een intake/onderzoek(*) en een zitting(** of ***) in rekening gebracht. De eerste afspraak duurt daarom ook langer. 

Wilt u een reeds gemaakte afspraak annuleren, dan kunt u deze tot uiterlijk 24 uur van te voren afzeggen. Een niet nagekomen afspraak kunnen wij niet declareren bij de verzekeraar en dient door u zelf te worden voldaan. Kosten voor een niet nagekomen afspraak: 27,95 euro. 

 

TARIEVEN 2022

·        Zitting fysiotherapie**                              37,25 euro

·        Zitting oedeemfysiotherapie***              53,75 euro

·        Eenmalig consult en rapportage             61,25 euro

·        Screening                                                    16,25 euro

·        Screening, intake en onderzoek*            51,25 euro

·        Intake en onderzoek na verwijzing*       51,25 euro

·        Toeslag behandeling aan huis                14,75 euro

·        Toeslag behandeling in instelling            7,50 euro


Betalingsvoorwaarden