Gespecialiseerd in oedeemfysiotherapie en oncologiefysiotherapie met persoonlijke aandacht voor uw klachten op het gebied van lymfoedeem, lipoedeem en klachten als gevolg van kanker of de behandeling ervan zoals pijn, vermoeidheid, littekenverkleving, mobiliteit-, spierkracht- en conditieverliesTarieven:  

Bent  u voor fysiotherapie aanvullend verzekerd dan worden de behandelingen rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar als Fysio LiifS daar een contract mee heeft afgesloten. In 2023 heeft Fysio LiifS een contract met: Achmea (waaronder Zilveren Kruis/De Friesland), DSW, CZ, ONVZ, ASR en hun labels. *

Bij kinderen tot 18 jaar geldt dat de eerste 18 behandelingen voor fysiotherapie worden vergoed uit de basisverzekering. Dit geldt per indicatie.

Voor aandoeningen die voorkomen op "de chronische lijst fysiotherapie" is altijd een verwijzing nodig, evenals voor behandelingen aan huis. Bij een chronische aandoening worden de eerste 20 behandelingen vergoed vanuit uw aanvullende verzekering, mits deze toereikend is. Vanaf de 21e behandeling vindt vergoeding plaats uit de basisverzekering. Bij aanspraak op vergoeding vanuit de basisverzekering wordt mogelijk eerst het wettelijk eigen risico nog verrekend door de zorgverzekeraar.

 

* Bent u niet voor fysiotherapie verzekerd of verzekerd bij een verzekeraar waar wij geen contract mee hebben of heeft u het maximaal aantal behandelingen, die vanuit uw  aanvullende verzekering (AV) worden vergoed, bereikt? Dan gelden de praktijktarieven (zie onder) welke via een factuur bij u in rekening worden gebracht. Bent u in een jaar voor verschillende klachten behandeld of elders behandeld geef dit dan door aan uw fysiotherapeut. Bij een eerste afspraak worden zowel een intake/onderzoek(*) en een zitting(** of ***) in rekening gebracht. De eerste afspraak duurt daarom ook langer. 

Wilt u een reeds gemaakte afspraak annuleren, dan kunt u deze tot uiterlijk 24 uur van te voren afzeggen. Een niet nagekomen afspraak kunnen wij niet declareren bij de verzekeraar en dient door u zelf te worden voldaan. Kosten voor een niet nagekomen afspraak: 31,00 euro. 

TARIEVEN  2023

Zitting fysiotherapie**                           41,00 euro
Zitting oedeemfysiotherapie***           57,00 euro
Toeslag behandeling aan huis             17,50 euro
Toeslag behandeling in instelling        17,50 euro
Screening, intake en onderzoek*         54,00 euro
Intake en onderzoek na verwijzing*    54,00 euro
Eenmalig consult en rapportage         80,00 euro

Betalingsvoorwaarden 

Fysio LiifS heeft niet met alle verzekeraars een contract afgesloten. In 2023 heeft Fysio LiifS geen contract afgesloten met Menzis, VGZ, ENO, Z&Z, Caresq, Eucare en alle labels die bij deze concerns horen. U krijgt dan van ons een rekening.*