Gespecialiseerd in oedeemfysiotherapie en oncologiefysiotherapie met persoonlijke aandacht voor uw klachten op het gebied van lymfoedeem, lipoedeem en klachten als gevolg van kanker of de behandeling ervan zoals pijn, vermoeidheid, littekenverkleving, mobiliteit-, spierkracht- en conditieverliesWat is Lymfoedeem?

Oedeem ontstaat als gevolg van een onvoldoende of defect lymfestelsel. Hierdoor vindt ophoping van vocht en eiwitten plaats. Lymfoedeem kan zowel aangeboren (primair) of verworven (secundair) zijn.  Dit laatste kan ontstaan na een operatie waarbij de lymfklieren verwijderd zijn, bestraling (radiotherapie), infecties of een trauma. Klachten die men kan ervaren zijn: een zwaar, evt. tintelend gevoel, spanning of stuwing in de huid en toename van omvang van het lichaamsdeel. Deze klachten kunnen u hinderen bij het uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten.


Lymfoedeem is een chronische aandoening die vaak sluipend begint en in de loop van de tijd kan verergeren. Als dit niet middels specialistische zorg wordt behandeld kan dit de kwaliteit van leven voor de patiënt ernstig beïnvloeden.


Verwijzing en vergoeding

Voor behandeling van lymfoedeem heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts, specialist. De behandeling wordt deels of zelfs volledig vergoed door de zorgverzekeraar, afhankelijk van uw polis en als de behandeling wordt uitgevoerd door een geregistreerd oedeemfysiotherapeut. Heeft u twijfels of uw behandeling vergoed wordt? Vraag uw oedeemfysiotherapeut van Fysio LiifS.

Sibrecht Spijkstra is geregistreerd oedeemfysiotherapeut en aangesloten bij KNGF/NVFL