Gespecialiseerd in oedeemfysiotherapie en oncologiefysiotherapie met persoonlijke aandacht voor uw klachten op het gebied van lymfoedeem, lipoedeem en klachten als gevolg van kanker zoals pijn, vermoeidheid, mobiliteit-, spierkracht- en conditieverliesCuratieve fase 

(fase van operatie en behandeling)

Het beperken van conditieverlies en het verminderen van spanningsklachten en bewegingsbeperkingen. Wetenschappelijk is aangetoond dat een trainingsprogramma tijdens de chemotherapiefase de vermoeidheid en het verlies van kracht en conditie kan beperken.

HerstelfaseIn deze fase kan de oncologiefysiothera-peut u begeleiden bij het bevorderen van uw mobiliteit en het optimaliseren van  kwaliteit van leven bij uw dagelijkse activiteiten, werk en sport.

Palliatieve faseDe fase, waarin genezing niet meer mogelijk is, maar die weken tot jaren kan duren. Hierbij staat de kwaliteit van leven centraal waarbij uw oncologiefysiotherapeut u kan begeleiden bij het onderhouden van een actieve levensstijl.

 

Terminale faseIn deze fase ,waarin het levenseinde nadert, kan de oncologiefysiotherapeut  u helpen naar het zoeken van comfort, tips en adviezen geven aan naasten en ondersteunen met ademhaling- en/of ontspanningsoefeningen.

Bij Fysio LiifS krijgt u bij uw eerste afspraak een uitgebreide intake waarbij  uw klachten in kaart worden gebracht en uw doelen worden besproken en krijgt u een oefenprogramma afgestemd op uw wensen en doelen. Behandeling van eventuele andere klachten als gevolg van operatie of bv. chemo- of radiotherapie kunnen mogelijk ook een onderdeel vormen van de behandeling.